Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

DMC Jewel EffectsDMC Jewel Effects E130

DMC Jewel Effects E130

DMC Light Effects thread,  E130 DMC Jewel Effects

£1.75

 Buy Now  

DMC Jewel Effects E135

DMC Jewel Effects E135

DMC Light Effects thread,  E135 DMC Jewel Effects

£1.75

 Buy Now  

DMC Jewel Effects E155

DMC Jewel Effects E155

DMC Light Effects thread,  E155 DMC Jewel Effects

£1.75

 Buy Now  


DMC Jewel Effects E316

DMC Jewel Effects E316

DMC Light Effects thread,  E316 DMC Jewel Effects

£1.75

 Buy Now  

DMC Jewel Effects E321

DMC Jewel Effects E321

DMC Light Effects thread,  E321 DMC Jewel Effects

£1.75

 Buy Now  

DMC Jewel Effects E334

DMC Jewel Effects E334

DMC Light Effects thread,  E334 DMC Jewel Effects

£1.75

 Buy Now  


DMC Jewel Effects E699

DMC Jewel Effects E699

DMC Light Effects thread,  E699 DMC Jewel Effects

£1.75

 Buy Now  

DMC Jewel Effects E703

DMC Jewel Effects E703

DMC Light Effects thread, E703 DMC Jewel Effects

£1.75

 Buy Now  

DMC Jewel Effects E718

DMC Jewel Effects E718

DMC Light Effects thread,  E718 DMC Jewel Effects

£1.75

 Buy Now