Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

DMC Jewel Effects
DMC Jewel Effects E130
£1.75

Add:


DMC

DMC Jewel Effects E130

DMC Light Effects thread,  E130 DMC Jewel Effects
DMC Jewel Effects E135
£1.75

Add:


DMC

DMC Jewel Effects E135

DMC Light Effects thread,  E135 DMC Jewel Effects
DMC Jewel Effects E155
£1.75

Add:


DMC

DMC Jewel Effects E155

DMC Light Effects thread,  E155 DMC Jewel Effects

DMC Jewel Effects E316
£1.75

Add:


DMC

DMC Jewel Effects E316

DMC Light Effects thread,  E316 DMC Jewel Effects
DMC Jewel Effects E321
£1.75

Add:


DMC

DMC Jewel Effects E321

DMC Light Effects thread,  E321 DMC Jewel Effects
DMC Jewel Effects E334
£1.75

Add:


DMC

DMC Jewel Effects E334

DMC Light Effects thread,  E334 DMC Jewel Effects

DMC Jewel Effects E699
£1.75

Add:


DMC

DMC Jewel Effects E699

DMC Light Effects thread,  E699 DMC Jewel Effects
DMC Jewel Effects E703
£1.75

Add:


DMC

DMC Jewel Effects E703

DMC Light Effects thread, E703 DMC Jewel Effects
DMC Jewel Effects E718
£1.75

Add:


DMC

DMC Jewel Effects E718

DMC Light Effects thread,  E718 DMC Jewel Effects