Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

Symfonie Fixed Circular 25cmKnit Pro Symfonie Fixed Circular 2.5mm x 25cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular 2.5mm x 25cm

Knit Pro Fixed Circular Needle Symfonie 2.5mm x 25cm These very short fixed Knit Pro Symfonie circular needles are ideal for small projects...

£5.95
Knit Pro Symfonie Fixed Circular 2.75mm x 25cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular 2.75mm x 25cm

Knit Pro Fixed Circular Needle Symfonie 2.75mm x 25cm These very short fixed Knit Pro Symfonie circular needles are ideal for small projects...

£5.20
Knit Pro Symfonie Fixed Circular 3.0mm x 25cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular 3.0mm x 25cm

Knit Pro Fixed Circular Needle Symfonie 3.0mm x 25cm These very short fixed Knit Pro Symfonie circular needles are ideal for small projects...

£5.20

Knit Pro Symfonie Fixed Circular 3.25mm x 25cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular 3.25mm x 25cm

Knit Pro Fixed Circular Needle Symfonie 3.25mm x 25cm These very short fixed Knit Pro Symfonie circular needles are ideal for small projects...

£5.20
Knit Pro Symfonie Fixed Circular 3.75mm x 25cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular 3.75mm x 25cm

Knit Pro Fixed Circular Needle Symfonie 3.75mm x 25cm These very short fixed Knit Pro Symfonie circular needles are ideal for small projects...

£5.20
Knit Pro Symfonie Fixed Circular 4.0mm x 25cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular 4.0mm x 25cm

Knit Pro Fixed Circular Needle Symfonie 4.0mm x 25cm These very short fixed Knit Pro Symfonie circular needles are ideal for small projects...

£6.80

Knit Pro Symfonie Fixed Circular 4.5mm x 25cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular 4.5mm x 25cm

Knit Pro Fixed Circular Needle Symfonie 4.5mm x 25cm These very short fixed Knit Pro Symfonie circular needles are ideal for small projects...

£8.00
Knit Pro Symfonie Fixed Circular 5.0mm x 25cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular 5.0mm x 25cm

Knit Pro Fixed Circular Needle Symfonie 5.0mm x 25cm These very short fixed Knit Pro Symfonie circular needles are ideal for small projects...

£8.00