Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

Symfonie Fixed Circular 80cmKnit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 10.0mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 10.0mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 10.0mm x 80cm

£11.50
Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 2.5mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 2.5mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 2.5mm x 80cm

£6.45
Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 2.75mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 2.75mm x 80cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie Needle 2.75mm x 60cm

£6.40

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.0mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.0mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.0mm x 80cm

£6.40
Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.25mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.25mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.25mm x 80cm

£6.40
Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.5mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.5mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.5mm x 80cm

£6.50

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.75mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.75mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 3.75mm x 80cm

£6.75
Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 4.0mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 4.0mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 4.0mm x 80cm

£6.75
Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 4.5mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 4.5mm x 80cm

Knit Pro Symfonie Fixed Circular Needles 4.5mm x 80cm

£8.00