Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

Knit Pro Fixed Circulars 60cm
Knit Pro
£5.50

Add:


Knit Pro Fixed Circular Symfonie 2.75mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 2.75mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 2.75mm x 60cm
Knit Pro
£5.50

Add:


Knit Pro Fixed Circular Symfonie 3.25mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 3.25mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 3.25mm x 60cm
Knit Pro
£5.75

Add:


Knit Pro Fixed Circular Symfonie 3.5mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 3.5mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 3.5mm x 60cm

Knit Pro
£5.95

Add:


Knit Pro Fixed Circular Symfonie 3.75mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 3.75mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 3.75mm x 60cm
Knit Pro
£5.75

Add:


Knit Pro Fixed Circular Symfonie 4.0mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 4.0mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 4.0mm x 60cm
Knit Pro
£6.75

Add:


Knit Pro Fixed Circular Symfonie 4.5mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 4.5mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 4.50mm x 60cm


£6.75

Add:


Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.0mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.0mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.0mm x 60cm
Knit Pro
£8.50

Add:


Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.5mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.5mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.5mm x 60cm
Knit Pro
£7.25

Add:


Knit Pro Fixed Circular Symfonie 6.0mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 6.0mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 6.0mm x 60cm