Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

Knit Pro Zing Single Point 25cm
Knit Pro
£3.50

Add:


Knit Pro Zing Single Point 2.0mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 2.0mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 2.0mm x 25cm Colour - Coral
Knit Pro
£3.50

Add:


Knit Pro Zing Single Point 2.25mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 2.25mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 2.25mm x 25cm Colour - Amber
Knit Pro
£3.50

Add:


Knit Pro Zing Single Point 2.50mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 2.50mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 2.5mm x 25cm Colour - Garnet

Knit Pro
£3.50

Add:


Knit Pro Zing Single Point 2.75mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 2.75mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 2.75mm x 25cm Colour - Carnelian
Knit Pro
£3.50

Add:


Knit Pro Zing Single Point 3.0mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 3.0mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 3.0mm x 25cm Colour - Jade
Knit Pro
£3.50

Add:


Knit Pro Zing Single Point 3.25mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 3.25mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 3.25mm x 25cm Colour - Emerald

Knit Pro
£3.50

Add:


Knit Pro Zing Single Point 3.5mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 3.5mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 3.50mm x 25cm Colour - Chrysolite
Knit Pro
£4.00

Add:


Knit Pro Zing Single Point 3.75mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 3.75mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 3.75mm x 25cm Colour - Amethyst
Knit Pro
£4.00

Add:


Knit Pro Zing Single Point 4.0mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 4.0mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 4.0mm x 25cm Colour - Sapphire