Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

Knit Pro Zing Single Point 25cm
Knit Pro
£4.00

Add:


Knit Pro Zing Single Point 4.5mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 4.5mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 4.5mm x 25cm Colour - Lolite
Knit Pro
£4.00

Add:


Knit Pro Zing Single Point 5.0mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 5.0mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 5.0mm x 25cm Colour - Ruby
Knit Pro
£5.25

Add:


Knit Pro Zing Single Point 5.50mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 5.50mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 5.5mm x 25cm Colour - Sienna

Knit Pro
£5.25

Add:


Knit Pro Zing Single Point 6.0mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 6.0mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 6.0mm x 25cm Colour - Purple Velvet
Knit Pro
£5.70

Add:


Knit Pro Zing Single Point 7.00mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 7.00mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 7.00mm x 25cm Colour - Amethyst
Knit Pro
£6.00

Add:


Knit Pro Zing Single Point 8.00mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point 8.00mm x 25cm

Knit Pro Zing Single Point Needles 7.00mm x 25cm Colour - Emerald