Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

Knit Pro Fixed Circulars 60cmKnit Pro
Knit Pro Fixed Circular Symfonie 4.5mm x 60cm
£6.75

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 4.5mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 4.50mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.0mm x 60cm
£6.75

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.0mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.0mm x 60cm
Knit Pro
Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.5mm x 60cm
£8.50

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.5mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 5.5mm x 60cm

Knit Pro
Knit Pro Fixed Circular Symfonie 6.0mm x 60cm
£7.25

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 6.0mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 6.0mm x 60cm
Knit Pro
Knit Pro Fixed Circular Symfonie 6.5mm x 60cm
£7.95

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 6.5mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 6.5mm x 60cm
Knit Pro
Knit Pro Fixed Circular Symfonie 7.0mm x 60cm
£7.95

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 7.0mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 7.0mm x 60cm

Knit Pro
Knit Pro Fixed Circular Symfonie 8.0mm x 60cm
£8.50

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 8.0mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 8.0mm x 60cm
Knit Pro
Knit Pro Fixed Circular Symfonie 9.0mm x 60cm
£9.95

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 9.0mm x 60cm

Knit Pro Fixed Circular Symfonie 9.0mm x 60cm