Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

Plastic Needles



Prym
Prym Plastic Knitting Needles 3.5mm
£2.30





Prym Plastic Knitting Needles 3.5mm

Childs Prym Plastic Knitting Needles, 3.5mm x 17cm in length.
Prym
Prym Plastic Knitting Needles 4.0mm
£2.30





Prym Plastic Knitting Needles 4.0mm

Childs Prym Plastic Knitting Needles 4.0mm x 17cm in length.
Twilleys of Stamford
Twilleys Plastic Needles 10.00mm
£2.40





Twilleys Plastic Needles 10.00mm

A pair of plastic knitting needles, size 10mm. 35cm in length

Twilleys of Stamford
Twilleys Plastic Needles 15.00mm
£3.10





Twilleys Plastic Needles 15.00mm

A pair of plastic knitting needles, size: 15mm. 35cm long.
Twilleys of Stamford
Twilleys Plastic Needles 9.00mm
£2.40





Twilleys Plastic Needles 9.00mm

A pair of plastic knitting needles, size 9mm. 35cm in length.