Knitting, cross stitching, crochet, and haberdashery

PrymPrym
Prym Plastic Knitting Needles 3.5mm

Prym Plastic Knitting Needles 3.5mm

Childs Prym Plastic Knitting Needles, 3.5mm x 17cm in length.

£2.30

 Buy Now  

Prym
Prym Plastic Knitting Needles 4.0mm

Prym Plastic Knitting Needles 4.0mm

Childs Prym Plastic Knitting Needles 4.0mm x 17cm in length.

£2.30

 Buy Now